Välkommen

Välkommen

Hemsidan

Vi har under en tid haft problem med vår leverantör av hemsida. Styrelsen har därför valt en ny partner för internettjänster och kommer att bygga ut den här sidan successivt.

Årsmöte

Den 28:e Augusti är det dags för årsmöte. Mötet startar klockan 13:00 och eftersom smittspridningen just nu är låg så kommer mötet att vara i klubbhuset.

Alla handlingar kommer att finnas tillgängliga i klubbhuset från och med 2021-08-29. Fråga jouren om du vill läsa dem. Handlingarna kommer också att mejlas ut till de medlemmar som har uppgivit sin mejladress till oss. Skriv gärna ut dem och tag med dem till årsmötet.

Tänk också på att din medlemsavgift måste vara betald och registrerad av kassören minst en vecka innan mötet för att du ska få rösta.

Välkomna!

Styrelsen