Välkommen

Välkommen

Föreningen

Vi är en förening som utövar hagelskytte i formerna Trap, Skeet och hög fasan. Vi har hög fasan med variabel kastare, en skeetbana, två trapbanor (varav en med variabel kastare) samt separat jägarduva/övningskastare.

Vi sysslar framför allt med sportskytte men välkomnar även jägare/jaktlag som vill öva, grupper i form av teamaktiviteter eller bara du som vill prova på att skjuta.

Vid vår bana har vi också ett trevligt klubbhus där du kan få enkel förtäring/dricka till billigt pris.

Kallelse till Årsmöte

Kallelse till årsmöte för Örkelljunga Jaktskytteklubb lördagen den 23/3 klockan 12:00 i klubbhuset!

I länkarna nedan finner ni handlingar och underlag för årsmötet. Var vänliga att själva skriva ut eller ta med i elektronisk form till mötet. Vi kommer endast att ha enstaka exemplar att låna ut.

Vi påminner om att motioner från medlemmar måste vara inkomna till styrelsen senast 3 veckor innan årsmötet (d.v.s. senast den 2/3 2024).

Observera styrelsens proposition om förändring av paragraf 6 i våra stadgar (se bifogat dokument)!

Välkomna!

Styrelsen

Kallelse med dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens förvaltningsberättelse
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan för 2024
Styrelsens proposition om förändring av stadgar