Priser

Priser

Medlemsskap (gäller kalenderår)

Seniorer – 500 kr

Juniorer – 100 kr

Seriepriser

Icke medlem (senior) – 80 kr / serie

Medlem (senior) – 50 kr / serie

Icke medlem (junior) – 60 kr / serie

Medlem (junior) – 30 kr / serie

Prova på

Om du aldrig har skjutit tidigare men gärna skulle vilja testa kan vi hjälpa dig. Vi tillhandahåller allt som behövs -lånevapen, ammunition, hörselskydd, skyddsglasögon, duvor samt instruktör.

Pris / serie (25 skott)

Seniorer – 180 kr

Juniorer (från ca 12 år) – 90 kr